Wijkagent Ronald de Man

Mag ik mij even voorstellen………….

Mijn naam is Ronald de Man. Ik ben sinds 1 september uw nieuwe wijkagent, dat wil zeggen de wijkagent van de wijken Parken, Kerschoten, en Het Loo.

Ik ben in 1987 begonnen bij de politie in Utrecht. Ik heb tot 1998 in het district Utrecht-Noord gewerkt. Vervolgens ben ik twee jaar werkzaam geweest in Veenendaal. Dit was in het district Heuvelrug van de politieregio Utrecht.Ik heb in Utrecht een leuke tijd gehad en er veel geleerd.
Echter, ik ben geboren en getogen in Apeldoorn. Ik ben daarom in 2000 terug gekomen naar Apeldoorn en destijds in het voormalige politieteam Apeldoorn Zuidoost geplaatst. Het werkgebied van dit team bestond voor het grootste deel uit de wijk De Maten.
In 2001 ben ik aangesteld als buurtagent voor de buurt ‘Matenvelden’.
Eind 2002 werd binnen de regio Noord- en Oost Gelderland de functieomschrijving wijkagent vastgesteld.
Dit leidde tot een nieuwe sollicitatieronde voor wijkagenten waaraan ook de zittende buurtagenten konden deelnemen. Tevens werden de wijken en buurten heringedeeld.
Een en ander hield voor mij in dat ik sinds april 2003 werd aangesteld als wijkagent voor de buurten ‘Matendreven’ en ‘Matenvelden’. Vervolgens ben ik in 2008 wijkagent geworden van de wijken Berg en Bos, Sprengen en De Naald.
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier in genoemde wijken gewerkt. Daarbij de nodige ervaring opgedaan maar vooral ook goede en leuke contacten gelegd.
Afgelopen zomer werd duidelijk dat er een vacature zou komen voor de wijken Kerschoten, Parken en Het Loo. Na 7 jaar in voorgaande wijken te hebben gewerkt, leek het mij goed om eens in een ander gebied van Apeldoorn te gaan kijken. Een frisse kijk op een ander gedeelte van Apeldoorn.

Ik hoop samen met U te kunnen werken aan een veilige en leefbare buurt. Ik ben bereikbaar onder het telefoonnummer 0900-8844.
Op de dinsdag(avond) houd ik spreekuur in gebouw De Groene Hoven aan de Koninginnelaan 280.
Ik hoop met U in de buurt spoedig eens kennis te kunnen maken.

Uw wijkagent,

Ronald de Man