Organisaties & Verenigingen

Organisaties

20160817_suinternSU International zorg.suinternational.nl/
Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. SU International biedt zorg en dienstverlening die met onze klanten meegroeit, in iedere levensfase.

stimenz_logoStimenz www.stimenz.nl/
Stimenz is een brede welzijnsinstelling voor Apeldoorn en de Veluwe. Ons doel is een samenleving bevorderen waarin iedereen meedoet en van betekenis is. De buurtregisseur : voor Noordwest Jan van Eijk j.vaneijk@stimenz.nl

woonmensenWoonmensen
www.woonmensen.nl/
De Woonmensen is een woningcorporatie in Apeldoorn met ruim 5.200 huurwoningen. U kunt bij ons een woning huren, maar ook kopen. Wij doen ook veel voor onze buurt op het gebied van leefbaarheid.

accresAccres www.accres.nl/accres/home
Accres is uw zakelijke partner in maatschappelijk vastgoed en recreatieve voorzieningen. – Meer hier.

Siza www.siza.nl
Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte.Bij Siza denken we in mogelijkheden. Verleg met ons je grenzen. Wij ondersteunen je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee kunt doen in de samenleving.We bespreken met je welke ondersteuning je nodig hebt. Wat kun je zelf en wat kun je leren? Heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen? Welke vorm van begeleiding of behandeling brengt je verder? Of is een technologische oplossing het antwoord op je vraag? Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.

Huurders Belangen Vereniging WijZijn https://www.hbvwijzijn.nl
Huurders Belangen Vereniging WijZijn is een onafhankelijke vereniging die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders van een woning van De Woonmensen. De leden van de vereniging zijn dan ook huurders van een woning van De Woonmensen. Naast de leden zijn ook de bewonerscommissies een belangrijk onderdeel van de vereniging.

De Passerel  https://www.de-passerel.nl
In Nederland leven we samen. Iedereen hoort erbij. Dat is de kern van een samenleving. Wij ondersteunen mensen die dat niet helemaal op eigen kracht kunnen. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Het woord ‘passerel’ betekent ‘kleine brug’. Hiermee vormen wij samen met onze cliënten de weg naar een zo normaal mogelijk leven.

20160817_seniorwebSeniorweb https://apeldoorn.seniorweb.nl/
SeniorWeb Apeldoorn heeft al meer dan 11.000 cursisten opgeleid en nog dagelijks komen nieuwe aanmeldingen voor een computercursus binnen. Wij hebben een grote verscheidenheid aan cursussen en workshops, o.a Basiscursus Windows 10, Internet/e-mailen, Digitale Fotobewerking en vele andere cursussen.

 

Verenigingen

20160817_bridgeBridge ABS (Apeldoornse Bridge Sociëteit) http://www.bridgeninapeldoorn.nl/_/club-abs-beginpagina.php
Iedere dinsdagavond is er een speel avond in de ontmoetingsplek vanaf 19.30 uur. Met 45 leden is het een kleine, maar gezellige vereniging. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom!

Vogelvereniging Partropika www.partropika.nl/
Vogelvereniging “Partropika” , een samenstelling van Parkieten – Tropische vogels -Kanaries werd opgericht op 28 mei 1962. Elke 1ste zaterdagochtend van de maand hebben wij een bijeenkomst in de ontmoetingsplek.

De wijkraad Kerschoten is een belangrijke schakel tussen gemeente en wijkbewoners. Over elk onderwerp dat wijkbewoners aangaat wordt de wijkraad om haar mening gevraagd. De wijkraad probeert zo goed mogelijk de mening van bewoners bij de gemeente in te brengen. Of dat nu gaat over vernieuwing van wegen, het openbaar groen of over de zorg. Over de kinderspeelplaatsen of het openbaar vervoer of het winkelcentrum. Wilt u daarbij meepraten? Geeft u dan op voor de klankbordgroep van de Wijkraad Kerschoten.De wijkraad Kerschoten omvat het gebied tussen de Laan van Kerschoten, de Koninginnelaan, de Anklaarseweg, het kanaal tot aan de Zwitsalfabriek, dan via de Vlijtseweg naar de Laan van Kerschoten.